Puntentelling
De puntentelling is gelijk aan die van de MON.

De puntentelling is als volgt:

  1plaats  60 punten  11e plaats  33 punten  21e plaats  20 punten  31e plaats  10 punten
  2e plaats  54 punten  12e plaats  31 punten  22e plaats  19 punten  32e plaats    9 punten
  3e plaats  50 punten  13e plaats  29 punten  23e plaats  18 punten  33e plaats    8 punten
  4e plaats  47 punten  14e plaats  27 punten  24e plaats  17 punten  34e plaats    7 punten
  5e plaats  45 punten  15e plaats  26 punten  25e plaats  16 punten  35e plaats    6 punten
  6e plaats  43 punten  16e plaats  25 punten  26e plaats  15 punten  36e plaats    5 punten
  7e plaats  41 punten  17e plaats  24 punten  27e plaats  14 punten  37e plaats    4 punten
  8e plaats  39 punten  18e plaats  23 punten  28e plaats  13 punten  38e plaats    3 punten
  9e plaats  37 punten  19e plaats  22 punten  29e plaats  12 punten  39e plaats    2 punten
 10e plaats 35 punten  20e plaats  21 punten  30e plaats  11 punten  40e plaats    1 punt

MON club
Sinds 2015 is TM CUP een MON club (MON = Motorsport Organisatie Nederland). Het lidmaatschap van de MON betekent dat de TM CUP zelf trainingsbewijzen & startbewijzen mag uitgeven. We vragen dan ook aan iedereen die een trainingsbewijs of startbewijs nodig heeft bij de aanvraag aan te geven dat TM CUP je club is. Dit kan ook voor niet-TM rijders!

Deelname
Deelname aan TM Cup wedstrijden is mogelijk voor leden. Leden dienen minimaal in het bezit te zijn van een MON trainingsbewijs. Een MON startbewijs mag uiteraard ook. Om lid te worden van de TM Cup club hoef je niet persé over een TM motor te beschikken. Als je wilt meedoen aan wedstrijden dan wel, er doen alleen TM motoren mee aan onze wedstrijden.

Ben je nog geen lid, en wil je eens proeven van de sfeer en het nivo dan kan dat. Rijders die nog nooit lid zijn geweest mogen 2 wedstrijden meedoen zonder lid te zijn. Wil je daarna doorgaan dan zul je lid moeten worden. De kosten van deelname aan de 2 introductiewedstrijden bedragen € 25 per keer.
In de 2 introductiewedstrijden rijd je niet mee voor de daguitslag en de punten. Je dient zonder transponder te rijden en een zwart kruis over je nummerplaten te plakken. Wil je na de 2 introductiewedstrijden doorgaan dan krijg je € 10 korting op het lidmaatschap. Vanaf de eerste wedstrijd als volwaardig lid rijd je dan met transponder en tel je mee voor de daguitslag en de kampioenspunten. Ook voor dit introductiearrangement dien je te beschikken over minimaal een MON Trainingsbewijs om verzekerd te zijn.

Ben je wel al eens lid geweest van de TM CUP maar momenteel niet en wilt toch nog een keer een wedstrijd mee rijden? Dan is dat ook mogelijk maar tel je die dag niet mee voor de daguitslag en het kampioenschap.

Je betaalt dan € 25,- dagentree.

Kosten

 • Om mee te kunnen rijden met de TM Cup wedstrijden dien je je in te schrijven bij de TM Cup. (Uitgezonderd de rijders met een introductie zoals hierboven beschreven)
 • De kosten hiervoor bedragen € 25,- per jaar.
 • Verder zijn de kosten €20,- per wedstrijd (te voldoen bij de inschrijving ’s morgens op het circuit).
 • Een MON Trainingslicentie kost €75,- per jaar en kan rechtstreeks via de MON aangevraagd worden.

Aansprakelijkheid

 • Als je je inschrijft voor de TM Cup dan ben je op de hoogte van de risico’s en gevaren van motocross.
 • De TM Cup kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade in welke vorm dan ook.

Klassenindeling 
Een juiste en faire herindeling van de TM CUP deelnemers is belangrijk. Maar het blijft een bijna onmogelijke opgave om het voor iedereen goed te doen. We vragen dus ook begrip van de rijders, als ze denken niet in de juiste klasse ingedeeld te zijn. Vragen en reclamaties hierover kunnen en mogen aan Fred & Jos gesteld worden.

 • JUNIOREN – De echte beginners
 • SENIOREN – De snellere beginners en de licentiehouders.
 • NATIONALEN – De snellere licentiehouders

Alle klassen rijden bij elkaar maar worden apart geklasseerd. Waar mogelijk rijdt de NATIONALEN klasse apart.

TM programma

Bekerschema per wedstrijd

 • JUNIOREN – Top 3 bij iedere wedstrijd
 • SENIOREN – Top 3 bij iedere wedstrijd
 • NATIONALEN – Top 3 bij iedere wedstrijd
 • FRIENDS – Top 3 bij iedere wedstrijd

Bekerschema kampioenschap

 • JUNIOREN – Top 3
 • SENIOREN – Top 3
 • NATIONALEN – Top 3

Extra regel – je moet minimaal 2/3 van de wedstrijden gereden hebben om een beker voor het kampioenschap te mogen ontvangen.

Wisselbekers aan het einde van het jaar

 • Er zijn wisselbekers voor de winnaars van de klassementen MX2 2Takt, Veteranen (40+)  en een DIEHARD wisselbeker
 • De behaalde punten uit de eigen klasse tellen voor de eindstand. Zo heeft een Junior-rijder dezelfde kansen als een Nationalen-rijder.
 • Als een rijder al kampioen is in een klasse, gaat de wisselbeker over naar de 2de rijder uit het kampioenschap (de hoofdklasse gaat hier voor).
 • Alleen de beste uit die klassen krijgt de wisselbeker voor één jaar.

Extra regels voor de klassenindeling

 • Jeugd t/m 15 jaar wordt niet verplicht naar de NATIONALEN gezet.
  • Hierbij geldt: Ze mogen wel, maar moeten niet!

Regels voor de punten telling

 • Puntentelling zoals bij de MON.
 • Je moet 66% (2/3) van de wedstrijd gereden hebben of gefinisht zijn om punten te krijgen.
 • Van motor wisselen tijdens de wedstrijd mag niet.
 • Verlies je de transponder of heb je het foute nummer doorgegeven, word je niet geklasseerd.

Streepresultaat

 • Er is GEEN streepresultaat in 2021.

Promotie

 • Promotie vanuit de JUNIOREN naar de SENIOREN is ten alle tijde mogelijk (ook tijdens het seizoen). De wedstrijdleider bepaalt dit, punten worden met terugwerkende kracht berekend.
 • Promotie vanuit de SENIOREN naar de NATIONALEN is ten alle tijde mogelijk (ook tijdens het seizoen.) De wedstrijdleider bepaalt dit, punten worden met terugwerkende kracht berekend.
 • Promotie naar een hogere klasse is verplicht indien je gemiddeld 100 punten of meer per wedstrijd behaalt gedurende het seizoen. (formule: totaal aantal punten : aantal wedstrijden deelgenomen = 100 of meer)
 • De kampioen van de klasse promoveert automatisch.

Degradatie

 • De rijder moet dit aanvragen bij de wedstrijdleider.
 • Vervolgens zullen de tijden op MyLaps worden bekeken.
 • De wedstrijdleider bepaalt of degradatie mogelijk is.

Klachten en aanvragen

 • Klachten en aanvragen moeten schriftelijk aan het secretariaat gestuurd worden.
  • Een email is prima, maar niet via Facebook.

Startnummers

 • Het is de bedoeling is dat er geen dubbele startnummers bestaan binnen de TM CUP. Dat betekent dat je je nummer kunt behouden bij een promotie (of degradatie).

Fuik

 • Kom je in de fuik met een onleesbaar of fout nummer, dan moet je achteraan aansluiten.
 • Rij je met een leenmotor dan moet je het nummer met een “X” doorkruisen.
 • Het spreekt voor zich dat elke motor technisch in orde moet zijn. Daarnaast mag een motor niet meer dan 94 dB aan geluid produceren.

Kosten

 • Om mee te kunnen rijden met de TM Cup wedstrijden dien je je in te schrijven bij de TM Cup.
 • De kosten hiervoor bedragen € 25,- per jaar.
 • Verder zijn de kosten €20,- per wedstrijd (te voldoen bij de inschrijving ’s morgens op het circuit).
 • Een MON Trainingslicentie kost €75,- per jaar en dient via de MON aangevraagd worden.

Aansprakelijkheid

 • Als je je inschrijft voor de TM Cup dan ben je op de hoogte van de risico’s en gevaren van motocross.
 • De TM Cup kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade in welke vorm dan ook.

Friends klasse

 • Sinds 2018 heeft de TM Cup ook een Friends klasse, vanaf 2019 bestaat die uit 1 groep, er is dus geen onderscheid meer in nivo
 • De Friends klasse is alleen voor NIET TM Rijders die bevriend zijn met een TM CUP lid (TM Rijder)
 • De Friends rijden samen met de TM rijders
 • Doel van de Friends is om niet TM rijders kennis te laten maken met de TM CUP
 • Het is NIET toegestaan gedurende het seizoen van een TM Klasse over te stappen naar de Friends klasse
 • Afhankelijk van het aantal deelnemers bij de TM rijders en het aantal rijders dat bij een club tegelijk mag starten is het maximum per Friends klasse 10 rijders
 • De top 3 van de Friends klasse komt per wedstrijd in aanmerking voor een beker

In zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het TM CUP bestuur.