Reglementswijzigingen voor 2018

Met ingang van seizoen 2018 gaan er in de TM Cup wat 4 zaken veranderen:

 1. Er komt een nieuwe klassenindeling
 2. Kampioenschappen worden samengevoegd
 3. De puntentelling wordt aangepast
 4. Er komt een introducee regeling.

Nieuwe klassenindeling
Om de TM Cup wedstrijden gemakkelijker bij clubs op de kalender te krijgen is het van belang dat de TM Cup wedstrijden niet teveel tijd in beslag nemen. 2 groepen van 2 klassen nemen nou eenmaal meer tijd in dan 1. We gaan daarom de volgende veranderingen doorvoeren voor 2018:

 • Alle klassen rijden bij elkaar.
 • De Pro klasse brengen we onder bij een clubklasse als er om organisatorische redenen niet bij elkaar gereden kan worden. Bijv. een club kan als regel in haar vergunning hebben dat er maar 32 rijders tegelijk van start mogen.

Kampioenschappen
Vanaf volgend seizoen gaan we de kampioenschappen van de Junioren en de Senioren samenvoegen, er blijven dan dus nog 3 kampioenschappen over.

De 3 klassen zijn als volgt samengesteld:

 • Klasse Hobby (voorheen Junioren en Senioren)
 • Klasse Nationalen
 • Klasse Pro’s

Puntentelling
De puntentelling wordt gelijkgetrokken met die van de MON.

Dit maakt het gemakkelijker om gebruik te maken van de tijdwaarnemingsapparatuur van de MON die wij huren.

De puntentelling is als volgt:

  1plaats  60 punten  11e plaats  33 punten  21e plaats  20 punten  31e plaats  10 punten
  2e plaats  54 punten  12e plaats  31 punten  22e plaats  19 punten  32e plaats    9 punten
  3e plaats  50 punten  13e plaats  29 punten  23e plaats  18 punten  33e plaats    8 punten
  4e plaats  47 punten  14e plaats  27 punten  24e plaats  17 punten  34e plaats    7 punten
  5e plaats  45 punten  15e plaats  26 punten  25e plaats  16 punten  35e plaats    6 punten
  6e plaats  43 punten  16e plaats  25 punten  26e plaats  15 punten  36e plaats    5 punten
  7e plaats  41 punten  17e plaats  24 punten  27e plaats  14 punten  37e plaats    4 punten
  8e plaats  39 punten  18e plaats  23 punten  28e plaats  13 punten  38e plaats    3 punten
  9e plaats  37 punten  19e plaats  22 punten  29e plaats  12 punten  39e plaats    2 punten
 10e plaats 35 punten  20e plaats  21 punten  30e plaats  11 punten  40e plaats    1 punt

 

Einde Reglementswijzigingen voor 2018

MON club
Sinds 2015 is TM CUP een MON club (MON = Motorsport Organisatie Nederland). Het lidmaatschap van de MON betekent dat de TM CUP zelf trainingsbewijzen & startbewijzen mag uitgeven. We vragen dan ook aan iedereen die een trainingsbewijs of startbewijs nodig heeft bij de aanvraag aan te geven dat TM CUP je club is. Dit kan ook voor niet-TM rijders!

Deelname
Deelname aan TM Cup wedstrijden is mogelijk voor leden. Leden dienen minimaal in het bezit te zijn van een MON trainingsbewijs. Een MON startbewijs mag uiteraard ook. Om lid te worden van de TM Cup club hoef je niet persé over een TM motor te beschikken. Als je wilt meedoen aan wedstrijden dan wel, er doen alleen TM motoren mee aan onze wedstrijden.

Ben je nog geen lid, heb je een TM en wil je eens proeven van de sfeer en het nivo dan kan dat. Rijders die nog nooit lid zijn geweest mogen 2 wedstrijden meedoen zonder lid te zijn. Wil je daarna doorgaan dan zul je lid moeten worden. De kosten van deelname aan de 2 introductiewedstrijden bedragen € 25 per keer.
In de 2 introductiewedstrijden rijd je niet mee voor de daguitslag en de punten. Je dient zonder transponder te rijden en een zwart kruis over je nummerplaten te plakken. Wil je na de 2 introductiewedstrijden doorgaan dan krijg je € 10 korting op het lidmaatschap. Vanaf de eerste wedstrijd als volwaardig lid rijd je dan met transponder en tel je mee voor de daguitslag en de kampioenspunten. Ook voor dit introductiearrangement dien je te beschikken over minimaal een MON Trainingsbewijs om verzekerd te zijn.

Kosten

 • Om mee te kunnen rijden met de TM Cup wedstrijden dien je je in te schrijven bij de TM Cup. (Uitgezonderd de rijders met een introductie zoals hierboven beschreven)
 • De kosten hiervoor bedragen € 25,- per jaar.
 • Verder zijn de kosten €20,- per wedstrijd (te voldoen bij de inschrijving ’s morgens op het circuit).
 • Een MON Trainingslicentie kost €75,- per jaar en kan rechtstreeks via de MON aangevraagd worden.

Aansprakelijkheid

 • Als je je inschrijft voor de TM Cup dan ben je op de hoogte van de risico’s en gevaren van motocross.
 • De TM Cup kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade in welke vorm dan ook.

Klassenindeling 
Een juiste en faire herindeling van de TM CUP deelnemers is belangrijk. Maar het blijft een bijna onmogelijke opgave om het voor iedereen goed te doen. We vragen dus ook begrip van de rijders, als ze denken niet in de juiste klasse ingedeeld te zijn. Vragen en reclamaties hierover kunnen en mogen aan Fred & Jos gesteld worden.

 • HOBBY – De echte beginners (voorheen JUNIOREN en SENIOREN)
 • NATIONALEN – De snellere hobbyrijders en de licentiehouders die nog niet toe zijn aan de PRO klasse
 • PRO – De snellere licentiehouders

Alle klassen rijden bij elkaar maar worden apart geklasseerd. Waar mogelijk rijdt de PRO klasse apart.

TM programma

Loterij

 • Bij elke wedstrijd, na de prijsuitreiking worden prijzen verloot.
 • Tijdens de inschrijving krijg je een lot met een nummer erop.
 • 10% loten van het aantal deelnemers, bij 50 ingeleverde loten zijn het dus 5 prijzen.
 • Ben je zelf niet aanwezig, dan krijg je ook niets. Er wordt dan gewoon een volgend lot getrokken.
 • Zo beloon je iedereen die blijft en iedereen kan een prijs krijgen!

Bekerschema per wedstrijd

 • HOBBY – Top 3 bij iedere wedstrijd
 • NATIONALEN – Top 3 bij iedere wedstrijd
 • PRO – Top 3 bij iedere wedstrijd

Bekerschema kampioenschap

 • HOBBY – Top 5
 • NATIONALEN – Top 5
 • PRO – Top 5

Extra regel – je moet minimaal 2/3 van de wedstrijden gereden hebben om een beker voor het kampioenschap te mogen ontvangen.

Aanmoedigingsprijs per wedstrijddag

 • De “DIE HARD” beker wordt alleen uitgegeven als er ook werkelijk iets heel aparts gebeurd is op de betreffende wedstrijddag.

Wisselbekers aan het einde van het jaar

 • Er zijn wisselbekers voor de winnaars van de klassementen MX2 2Takt, Veteranen (40+)  en 85cc wisselbeker.
 • De behaalde punten uit de eigen klasse tellen voor de eindstand. Zo heeft een Junior-rijder dezelfde kansen als een PRO-rijder.
 • Als een rijder al kampioen is in een klasse, gaat de wisselbeker over naar de 2de rijder uit het kampioenschap (de hoofdklasse gaat hier voor).
 • Alleen de beste uit die klassen krijgt de wisselbeker voor één jaar.
 • Geen verdere bekers voor de Top 5 en natuurlijk de DIE HARD beker, maar daar zijn geen echte regels voor.

Extra regels voor de klassenindeling

 • Veteranen worden vanaf 48 jaar niet verplicht naar de PRO’s gezet.
 • Jeugd t/m 15 jaar wordt niet verplicht naar de PRO’s gezet.
 • In beide gevallen geldt: Ze mogen wel, maar moeten niet!

Regels voor de punten telling

 • Puntentelling zoals bij de MON, zie reglementswijziging 2018.
 • Je moet 66% (2/3) van de wedstrijd gereden hebben of gefinisht zijn om punten te krijgen.
 • Van motor wisselen tijdens de wedstrijd mag niet.
 • Verlies je de transponder of heb je het foute nummer doorgegeven, word je niet geklasseerd.

Streepresultaat

 • Er is geen streepresultaat in 2018.

Promotie

 • Promotie vanuit de Hobby naar de Nationalen is ten alle tijde mogelijk (ook tijdens het seizoen). De wedstrijdleider bepaalt dit, punten worden met terugwerkende kracht berekend.
 • Promotie vanuit de Nationalen naar de Pro is ten alle tijde mogelijk (ook tijdens het seizoen.) De wedstrijdleider bepaalt dit, punten worden met terugwerkende kracht berekend.

Degradatie

 • De rijder moet dit aanvragen bij de wedstrijdleider.
 • Vervolgens zullen de tijden op MyLaps worden bekeken.
 • De wedstrijdleider bepaalt of degradatie mogelijk is.

Klachten en aanvragen

 • Klachten en aanvragen moeten schriftelijk aan het secretariaat gestuurd worden.
 • Een email is prima, maar niet via Facebook.

Startnummers

 • Het is de bedoeling is dat er geen dubbele startnummers bestaan binnen de TM CUP. Dat betekent dat je je nummer kunt behouden bij een promotie (of degradatie).

Fuik

 • Kom je in de fuik met een onleesbaar of fout nummer, dan moet je achteraan aansluiten.
 • Rij je met een leenmotor dan moet je het nummer met een “X” doorkruisen.
 • Het spreekt voor zich dat elke motor technisch in orde moet zijn. Daarnaast mag een motor niet meer dan 94 dB aan geluid produceren.

Kosten

 • Om mee te kunnen rijden met de TM Cup wedstrijden dien je je in te schrijven bij de TM Cup.
 • De kosten hiervoor bedragen € 25,- per jaar.
 • Verder zijn de kosten €20,- per wedstrijd (te voldoen bij de inschrijving ’s morgens op het circuit).
 • Een MON Trainingslicentie kost €75,- per jaar en dient via de MON aangevraagd worden.

Aansprakelijkheid

 • Als je je inschrijft voor de TM Cup dan ben je op de hoogte van de risico’s en gevaren van motocross.
 • De TM Cup kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade in welke vorm dan ook.

Friends klasse

 • Sinds 2018 heeft de TM Cup ook een Friends klasse, die opgedeeld wordt in Hobby, Nationalen en Pro
 • De Friends klasse is alleen voor NIET TM CUP leden welke bevriend zijn met een TM CUP lid (TM Rijder)
 • De Friends rijden samen met de TM rijders
 • De Friends krijgen in het seizoen 2018 geen bekers!
 • Doel van de Friends is om niet TM rijders kennis te laten maken met de TM CUP
 • Er wordt een klassement bij gehouden voor de klasses Hobby, Nationalen en Pro
 • Het is NIET toegestaan gedurende het seizoen van een TM Klasse over te stappen naar de Friends klasse.
 • Afhankelijk van het aantal deelnemers bij de TM Rijders en het aantal rijders dat bij een club tegelijk mag starten is het maximum per Friends klasse 10 rijders.
 • Afhankelijk van het aantal deelnemers gedurende het jaar wordt er gekeken of tijdens de laatste wedstrijd de top 3 gehuldigd zal worden.

In zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist het TM CUP bestuur.