TM Cup in Lottum

Na het zand van Overloon mogen we naar Lottum waar we minder zware omstandigheden mogen verwachten. Op 6 mei zijn de TM Cup klassen daar als bijklasse aan de MON Jeugdwedstrijd toegevoegd.

Nach dem Sand von Overloon dürfen wir nach Lottum wo weniger schwere Bedingungen zu erwarten sind. Am 6. Mai sind die TM Cup Klassen als zusätzliche Klassen an dem MON Jugendrennen hinzu gefügt.